Біодеструктор стерні (виробник ПП "БТУ-Центр", м.Ладижин)

БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІЗАПОРУКА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

 

Що це за препарат та яка його призначенність?

Це комплексний за складом та дією мікробний препарат виробництва ПП «БТУ-Центр». До його складу входять:

- активні грунтові мікроорганізмипродуценти целюлаз та інших ферментів;

- бактерії-антагоністи патогенних для рослин грибів та бактерій;

- фосфатмобілізуючі та азотфіксуючі бактерії;

- продукти життєдіяльності вказаних мікроорганізмів (біофунгіциди, фітогормони, ферменти, вітаміни, амінокислоти);

Призначення Біодеструктора стерніобробка стерні та грунту після збирання урожаю злаків, кукурудзи, сорго, бобових, овочевих та інших культур, а також сидератів безпосередньо перед дискуванням або оранкою, для прискорення розкладання поживних, сидеральних та інших рослинних рештків, підвищення родючості грунту та оздоровлення його за рахунок пригнічення розвитку збудників рослинних хвороб.

Як же відбувається дія препарату? Щоб краще це зрозуміти, нагадаємо, що грунт – це складна система хімічних, фізичних та біологічних факторів. І тільки функціонування і взаємодія кожного з них може забезпечити родючість грунту і майбутній урожай будь-яких культур.

Хімічніфактори – це наявність гумусу, макро- і мікроелементів і т.інш. До фізичних відносять щільність грунту, його вологоємкість та повітряну проникність, а це тісно пов’язано з його хімічним складом. Біологічні – це мікрофлора, водорості, гриби, корені рослин, хробаки, інша біота, продукти їх життєдіяльності та відмерлі рештки.

Використання Біодеструктору стерні дає можливість покращити показники кожного зі згаданих факторів!

Так, збереження рослинних рештків, на противагу їх традиційному спалюванню, допомогає збагатити хімічну складову грунту органікою та слугує живленню і активізації діяльності біоти. Саме органічні залишки слугують матеріалом для утворення гумусу. Найактивнішу роль у цьому видіграють мікроорганізми, які здатні продукувати ферменти, що руйнують лігнін, целлюлозу, клітковину, білки рослинних залишків. Таким чином вони отримують енергію для життя та матеріали для побудови своїх тіл. За рік, в оптимальних умовах, у грунті накопичується до 5 тонн мікробної маси, яка теж збагачує органікою грунт. Гумус та продукти розкладання органіки, перетворюються знову ж таки мікроорганізмами, у розчинні у воді та доступні для рослин речовини. Крім того, мікроорганізми активно мобілізують, тобто переводять у розчинну форму, мінерали грунту: фосфор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, молібден, цинк, залізо та інш.

Азот також постачається у грунт мікроорганізмами – азотфіксаторами, які в залежності від своєї специфіки, можуть фіксувати, тобто перетворювати молекулярний атмосферний азот у аміачний, від 70 до 200 кг на га. Мікроорганізми далі можуть переробляти аміачну форму у більш корисну для рослин нітратну. І чим більше азотфіксаторів у грунті, тим активніше працює ця ланка. Це підтверджено самою природою: незаймані людиною ліси, луки без внесення азотних і інших добрив з року в рік накопичують велику рослинну біомассу. У грунтах, які роками піддавалися хімізації, та руйнувалися під дією важкої механізаці, вона порушена. Негативно впливають на мікробну активність й несприятливі кліматичні умови. Задача аграріїв повернути родючість грунтам, беручи приклад з природи. В зв’язку з чим необхідно постійно підтримувати активний фон корисної мікрофлори грунту обробкою його та рослинних рештків Біодеструктором стерні. Особливо це необхідно в системі інтенсивного землеробства, де процеси ферментації та гниття рослинних рештків мають некерований хаотичний характер.

Не менш важливим для родючості грунту та підвищення продуктивності будь-яких сільськогосподарських культур є забезпечення рихлості, вологоємкості та повітряної проникності грунту, що захищає його від повітряної, водної ерозії та висушування. Але при цьому не слід забувати, що з рослинною масою у грунт потрапляють і накопичуються збудники рослинних хвороб. Для попередження та пригнічення їх розвитку також рекомендується застосовувати Біодеструктор стерні, завдяки тому, що до його складу входять активні бактерії-антагоністи грибних та бактеріальних патогенів, а також синтезовані ними фунгицидні та бактерицидні речовини.

Норма витрат Біодеструктору стерні від (1,0-3,0) л/га

Спосіб застосування:

Для обробки стерні площею 1 га у (250-300) л води розчиняють (10-30) кг аміачної селітри або сечовини (в залежності від вмісту азоту в рослинних рештках), вносять гектарну норму (1,0-3,0) л/га Біодеструктора, враховуючи структуру грунту та кількість рослинних залишків, розмішують ретельно і рівномірно наносять на грунт зі стернею. Оброблений грунт дискують або зорюють.

 

 

 

 

Заст. директора ПП БТУ-Центр,

Лауреат державної премії

в галузі науки і техніки О.В. Нагорна

 

Виробник: ПП „БТУ-Центр” (04343) 6-02-94

Відділ реалізації: (044) 276-09-46, (067) 656-09-95

www.btu-center.com

info@btu-center.com