Біокомплекси - БТУ для озимих культур

Біокомплекси-БТУ для озимих культур

 

Це препарати, що мають у своєму складі живі мікроорганізми - представники природної рослинної та грунтової мікрофлори, а також  їх фізіологічно активні речовини.Унікальність Біокомплексів полягає в їх поліфункціональності та спеціально розроблених рецептурах з урахуванням біологічних вимог кожної сільськогосподарської культури.

 

Сьогодні особливо актуальними є Біокомплекси для озимих культур: пшениці, ячменю, ріпаку тощо. Адже в осінньо-зимовий період часто страждають від вимерзання великі площі посівів озимих. Для запобігання явища вимерзання, завдяки максимальному підвищенню стійкості рослин до мінусових температур, був розроблений за спеціальною рецептурою Біокомплекс для озимих. Початку розробки передувало наукове обгрунтування та позитивні результати випробувань.

 

Відомо, що для підвищення зимостійкості рослини повинні мати потужну кореневу систему, відповідне кущення для зернових та добре розвинену листову розетку для ріпаку. Проте, вони не повинні переростати, а  бути більш стійкими до шкідників та хвороб. Основна умова для забезпечення зимостійкості рослин - максимальна концентрація у клітинному соку захисних речовин: вуглеводів, білків, амінокислот та інших сполук з низькою точкою замерзання.

 

Усього цього можна досягти, поліпшивши загальний обмін речовин, мінеральне і, особливо, фосфорне та калійне живлення рослин. Забезпечує такий результат – створення мікробно-рослинного співтовариства, завдяки передпосівній обробці насіння озимих культур та ранній обробці сходів спеціальними Біокомплексами.

 

У зв'язку з цим, ми включили до складу Біокомплексів морозо-та посухостійкі штами найбільш активних фосформобілізуючих, азотфіксуючих мікроорганізмів, продуцентів вітамінів, рослинних гормонів росту, антибіотиків, які пригнічують розвиток фітопатогенів. Всі ці мікроорганізми - природні мешканці кореневої і прикореневої зони пшениці, ячменю, ріпаку (бактерії родів: Bacillus, Enterobacter, Azotobacter). Поселяючись на рослинах, вони включають потужний механізм постачання їх необхідними елементами живлення, стимуляторами розвитку кореневої та  листової систем, засобами захисту від хвороб і шкідників.

 

Доведено, що фосформобілізуючі мікроорганізми (родів Bacillus, Enterobacter) переводять в доступну для рослин форму значні ґрунтові запаси важкорозчинних мінеральних сполук і складних органомінеральних комплексів, що містять фосфор, калій, магній, цинк, бор та інші.

 

Азотофіксуючі мікроорганізми, крім забезпечення рослин біологічним азотом, яке не призводить до переростання, продукують вітаміни, амінокислоти, ферменти, тобто додатково забезпечують рослини органічними речовинами з низькою точкою замерзання.

 

Амінокислоти, що входять до складу Біокомплексу, зокрема аргінін та аспарагін, гормони росту (гібереліни, гетероауксини, цитокініни), вітаміни стимулюють розвиток і формування коренів та потужних кореневих розеток.

 

Відмінною особливістю Біокомплексів для озимих є активна функція пригнічення більшості фітопатогенної мікрофлори і санації ґрунтової мікробіоти. Лідерство в цьому належить бактеріям роду Bacillus. Ефективність мікроорганізмів-антагоністів полягає не тільки в конкуренції з патогенами за джерела живлення, а й в активному їх пригніченні, завдяки виділенню природних антибіотиків. Незаперечним є той факт, що здорові рослини не тільки володіють підвищеною продуктивністю, але й стійкі до різних стресів, в т.ч.  до заморозків.

Таким чином, збалансований склад Біокомплексів для озимих сприяє кращому розвитку та підготовці рослин до осінніх та зимових заморозків, створює запас необхідних елементів живлення для рослин до початку весняної вегетації, а значить гарантує краще, статистично достовірне збереження врожаю.

 

Крім того, дуже важливо, що біометод – застосування Біокомплексів для захисту рослин та живлення – має ряд переваг в порівнянні з хімічним: це відсутність негативного впливу на навколишнє середовище, отримання продукції без залишкових кількостей пестицидів, зменшення доз мінеральних добрив на 30-45% без зниження врожайності культур.

 

Біокомплекси відмінно поєднуються з хімічними засобами захисту від хвороб та шкідників, що можна використовувати в інтегрованих агротехнологіях. Спільне застосування Біокомплексів та хімічних пестицидів сприяє зниженню ефективної дози останніх, кращому збереженню і доставці пестициду до місця призначення, незалежно від відхилення температур та інших погодно-кліматичних умов.

 

Наведемо для прикладу, як вивчалась ефективність Біокомплексу-БТУ при вирощуванні озимого ячменю сорту Луран в господарстві «Куриловецьке і К» Вінницької обл. на дослідній площі 8,8 га.

Придбане насіння озимого ячменю було оброблене хімічним протруйником. Перед посівом 29.09.11 додатково проведено обробку насіння біопрепаратами Біокомплекс-БТУ(1,5 л/т) та прилиплювач Липосам (0,3 л/т).

Під посів в грунт внесено нітроамофоску (150 кг/га). Через 1,5 місяця зроблено перший відбір проб . Порівняно з контролем висота рослин у досліді була вища на 1-2 см, коренева система довша на 4-5 см, більш розгалужена, кількість корінців перевищувала контроль.

Осінь минулого року була без опадів, рослини в зиму ввійшли ослаблені, а весною ще й пошкодились приморозками. Не дивлячись на це, обстеження рослин з другого відбору проб, 7 квітня 2012 р., показало: вузол кущення в дослідних рослин був міцніший, в діаметрі товщий. Це означає, що рослини ще з осені накопичили достатню кількість цукрів, підземна частина утворила більше коренів, що дало змогу краще перезимувати і швидше відновити вегетацію. Висота рослин в досліді на 3-4 см більша, довжина кореневої системи на 2-3 см довша, кількість коренів перевищувала контроль на 4-5шт.

27 квітня 2012 р. посіви дослідної ділянки обробили по вегетації Біокомплексом-БТУ (0,6 л/га) з додаванням прилиплювача Липосам (0,25 л/га). Через 2 місяці, 28.06.2012 р. третій відбір проб показав: рослини в досліді мали більшу висоту, краще виповнений колос, більшу густоту на площі 1 м2. Було менше недогонів. Маса 1000 шт. зерен в досліді дорівнювала 51,7 г, в контролі – 48,2 г.

03 липня 2012 р. господарство зібрало урожай озимого ячменю: 51,5 ц/га – дослід, 41,5 ц/га – контроль. При ціні зерна озимого ячменю 1700 грн. за 1 т прибавка урожаю 10 ц/га в грошовому еквіваленті склала 1700 грн. Витрати на біопрепарати дорівнювали 131 грн. Чистий дохід з 1 га склав 1569 грн.

 

Ростоцький Олександр, агроном