Реклама

Мы в соц. сетях
Вихід озимих із зими

Вихід озимих із зими

 

Вихід озимих із зими


 

 

Після зимового стресу, який уповільнив усі обмінні та ростові процеси у рослинах, виникає необхідність їх активізувати. Для цього важливо забезпечити рослини усім необхідним. Цього можна досягти покращенням загального обміну речовин, мінерального живлення рослин. Сприяє цьому мікробно-рослинне співтовариство, що створюється в результаті ранньої обробки сходів Біокомплексом-БТУ для зернових культур.

У складі такого комплексного препарату – штами найбільш активних фосформобілізуючих, азотфіксуючих мікроорганізмів, продуцентів вітамінів, рослинних гормонів росту, антибіотиків, що пригнічують розвиток фітопатогенів, мікроорганізми фунгіцидної та бактерицидної дії. При нанесенні на листкову поверхню озимих Біокомплекс-БТУ забезпечує їхній захист від збудників хвороб, формуючи здорові рослини, які гармонічно розвиваються. Компоненти, що входять до складу Біокомплексу-БТУ для зернових, в результаті позакореневого живлення найкраще сприяють активізації обмінних процесів, процесу фотосинтезу, росту та розвитку всіх органів рослини. Це тягне за собою наростання вегетативної маси, кореневої системи рослин і покращує процес кореневого і листкового живлення. В результаті в рослинних тканинах за рахунок накопичення протеїну, низько-і високомолекулярних вуглеводів, вітамінів збільшується концентрація сухих речовин та підвищується стійкість рослин до різкого перепаду весняних температур та інших стресів.

Відмітною особливістю Біокомплексу-БТУ для озимих культур є активна функція пригнічення більшості фітопатогенної мікрофлори і санації ґрунтової мікрофлори. Ефективність мікроорганізмів-антагоністів полягає не тільки у конкуренції з патогенами за джерела живлення, але й в активному їх пригніченні за рахунок виділення природних антибіотиків.

Але в залежності від санітарного стану озимих культур, що є досить актуальним у весняний період, не виключають необхідність і можливість спільної обробки сходів Біокомплексом-БТУ з інсектицидами і фунгіцидами. При цьому біологічно-активні речовини препарату сприяють кращому проникненню і контакту пестицидів з осередком ураження. Це пояснюється спорідненістю біології мікробіологічних препаратів з біологією рослин. У результаті посилюється ефект від дії препаратів захисту та пом'якшується токсична дія чужорідних речовин хімічної природи на тканини рослин.

Сприяє захисту рослин у несприятливих умовах, підвищує морозостійкість за рахунок вмісту високомолекулярних полісахаридів некрохмальної природи і біопрепарат Липосам з антидепресантними та кріопротекторними властивостями. Внесення Липосаму дозволяє збільшити кількість зв’язаної води, завдяки підвищенню концентрації полісахаридів. При цьому полісахариди некрохмальної природи є менш доступним джерелом живлення мікроорганізмів, що не тільки не сприяє розмноженню патогенів на обробленій поверхні, а навпаки, попереджає їх проникнення, а також шкідників у тканини рослин.

Вивчалася ефективність біопрепаратів Біокомплекс-БТУ для зернових і Липосам-прилиплювач при вирощуванні озимого ячменю сорту Луран у господарстві «Куриловецьке і К» Вінницької обл. Насіння озимого ячменю було оброблене хімічним протруйником. Перед посівом додатково була проведена обробка насіння біопрепаратами Біокомплекс-БТУ (1,5 л/т) та прилиплювач Липосам (0,3 л/т).Під посів в ґрунт внесено нітроамофоску (150 кг/га). Через 1,5 місяці зроблено перший відбір проб (табл.)

Порівняно з контролем висота рослин у досліді була вища на 1-2 см, коренева система довша на 4,5 см та більш розгалужена, кількість корінців перевищувала контроль.

 

Таблиця – Біометричні показники розвитку рослин ячменю сорту Луран через 1,5 місяця від посіву

 

№ проби

Висота рослин, см

Довжина кореневої системи, см

Кількість корінців на рослині, шт

Дослід

Контроль

Дослід

Контроль

Дослід

Контроль

1

5,5

4,0

10,0

6,0

4,0

4,0

2

5,0

4,5

8,0

5,0

6,0

4,0

3

4,5

4,0

9,0

4,5

6,0

4,0

4

6,5

4,0

7,0

4,5

5,0

3,0

5

4,5

4,0

8,0

5,0

5.0

4,0

 

Не дивлячись, що осінь 2011 р була без опадів і рослини в зиму ввійшли ослаблені, а весною пошкодились приморозками, обстеження рослин в квітні 2012 р показало: вузол кущення в дослідних рослинах був міцніший, в діаметрі товщий. Це означало, що рослини ще з осені накопичили достатню кількість цукрів, підземна частина утворила більше коренів і це дало змогу швидше відновити весняну вегетацію. Провівши ще обробку рослин по вегетації, позитивний ефект був очевидним. Через 2 місяці рослини в досліді мали більшу висоту, краще виповнений колос, більшу густоту на площі 1 м2. Було менше недогонів. Маса 1000 шт зерен в досліді дорівнювала 51,7 г, в контролі – 48,2 г. В липні 2012 р господарство зібрало урожай озимого ячменю: 51,5 ц/га – дослід, 41,5 ц/га – контроль.

Посіви озимих, насіння яких обробляли Біокомплексом-БТУ та прилиплювачем Липосам, краще перенесли стресові ситуації осені і зими, набагато швидше відновили весняну вегетацію.

Застосування Біокомплексу-БТУ та прилиплювача Липосам не потребує змін традиційних агротехнологій, спеціальних пристроїв. Препарати сумісні з мінеральними добривами, мікроелементами, гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами. При невеликих витратах дають добрий прибуток.

На даний час компанія «БТУ-Центр» розробила новий концентрований біокомплекс Органік-баланс для підвищення стійкості рослин до холодів та виходу зі стресуза рахунок більш збалансованого живлення рослин, підвищеній стимуляції їхнього росту та розвитку. Ефективність дії біопрепарату обумовлена більшою концентрацією живих мікроорганізмів, наявністю активних компонентів бактеріальних клітин, що підвищують імунну відповідь рослинного організму, а також збільшеною концентрацією та збалансованим складом амінокислот (зокрема аргініну, аспарагіну), фітогормонів, що беруть активну участь в активізації обмінних та ростових процесів кореневої системи і вегетаційних органів рослин.

Особливо важливим є те, що усі фізіологічні процеси рослин під впливом біопрепарату Органік-баланс відбуваються за рахунок дії органічно-злагодженої системи: рослина – мікроорганізми

Олександр Ростоцький, агроном – консультант,

Вінницька обл.

 

+38 (044) 594-38-83, 594-38-84

+38 (096) 155-89-89

+38 (066) 155-98-89

www.btu-center.com

 


Сайт редакции Бизнес Досье