Реклама

Мы в соц. сетях
Вітчизняні інноваційні технології при вирощуванні різних сортів сої

«БТУ-ЦЕНТР»


відділ реалізації : (044)594-38-83

www.btu-center.com mailto: alkalain@ukr.net

Вітчизняні інноваційні технології

при вирощуванні різних сортів сої

Соя – одна із культур, яка може обходитись без підживлення азотними добривами, не зважаючи на високу потребу в такому найважливішому елементі живлення. Для цього в неї природно закладена властивість симбіозу з азотфіксуючими бактеріями. Коренева система сої створює умови для життєдіяльності мікроорганізмів, які засвоюють азот з повітря та роблять його доступним для рослин. Відбувається симбіоз – бактерії утворюють на корінні бульбочки та фіксують атмосферний азот, а рослина «годує» їх вуглеводами, які накопичує в процесі фотосинтезу. В сприятливих умовах бульбочкові азотфіксуючі бактерії можуть накопичувати за сезон 100-400 кг/га азоту, доступного рослинам. Такої кількості азоту вистачає як самій рослині, так і в значній кількості наступним культурам, для яких азотфіксуюча соя є цінним попередником.

Проте для забезпечення високої накопичувальної здатності соя потребує інокуляції (заселення) спеціальним штамом бактерій. В зв’язку з цим, спеціалісти ПП «БТУ- Центр» постійно проводять селекцію продуктивних щодо азотфіксації штамів бульбочкових бактерій з обов’язковим тестуванням їх в лабораторних вегетативних дослідах для визначення комплементарності до певних сортів сої. Постійно проводиться робота щодо покращення якості інокулянтів. Один з напрямків – збільшення кількості життєздатних бактерій в препараті. Другий напрямок - створення більш вдосконалених та зручних у застосуванні препаративних форм інокулянтів. Це рідкий інокулянт, який добре закріплюється на насінні та має до 8х109 живих клітин Bradyrhizobium japoniсum на 1мл препарату. Є декілька торф’яних форм інокулянту, які мають до 5.0х109 живих клітин Bradyrhizobium japoniсum на 1 г та подовжений термін зберігання. Для зручності використання біоінокулянтів споживачами виробником підібране оптимальне паковання продукції від 1-2 кг та від 1-10 л. За домовленістю зі споживачем маса або об’єм пакованих одиниць препарату може змінюватись.

Дослідження ефективності дії різних форм біоінокулянтів проводились на сої у 2010-2012 рр. в АГ «Колос» Київської обл. Метою досліджень 2010 року було визначення ефективності дії рідкого біопрепарату (Біоінокулянту-БТУ-р) на сої сорту Легенда. Посів сої було проведено 28-29 травня. Біоінокулянт-БТУ-р застосовували у дозі 2 л/т насіння сої. Контроль – без інокуляції сої, для порівняння сою інокулювали рідким вітчизняним препаратом. Під посів було внесено 100 кг/га нітроамофоски. Застосовували гербіциди: Гезагард – 3 л/га – досходовий, Лелек – 1 л/га, Базагран – 2,5 л/га – в період вегетації. Підживлення не проводилось.

Зразки рослин сої відібрали під час бутонізації та цвітіння. Бульбочки були присутні практично в усіх варіантах, включаючи контроль, але відрізнялися між собою за кількістю та розмірами. Рослини були середньої висоти з добре розгалуженою розвинутою кореневою системою, міцними корінцями. На нижньому ярусі рослин було багато сформованих бобів. У

варіанті, інокульованому препаратом порівняння, рослини були найвищими, але бульбочок було менше порівняно з варіантами, де застосовували Біоінокулянт-БТУ-р. Збір урожаю проведено в середині вересня. Показники урожайності наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Урожайність сої сорту Легенда за передпосівної обробки насіння Біоінокулянтом-БТУ-р,

 

№ варіанта

Назва препарату

Доза

препарату, л/т

 

Урожайність,

т/га

Приріст

Біоінокулянт-БТУ-р

2,0

т/га

%

1

1,72

0,22

15

2

Контроль

-

1,50

-

-

3

Вітчизняний препарат порівняння

(рідкий)

2,0

1,65

0,15

10

Обробка насіння сої біопрепаратом Біоінокулянт-БТУ-р підвищувала урожайність сої сорту Легенда на 15 % порівняно з контролем. За дії препарату порівняння урожайність сої зросла на 10 % по відношенню до контролю.

У 2011 р досліджували дію рідкої та торф’яної форм Біоінокулянтів на сої сорту Аннушка. Схема дослідів включала: обробку насіння Біоінокулянтом-БТУ-р (2 л/т) та Біоінокулянтом-БТУ-т (2 кг/т). Для порівняння використовували сухий зарубіжний інокулянт (2 кг/т).

Біоінокулянт-БТУ був ефективним у обох формах, за інокуляції ними насіння сорту сої Аннушка. Динаміка появи та розвитку бульбочок, за використання торф’яної форми, майже не відрізнялася від показників за обробки рідкою формою біоінокулянта ( таблиця 2).

Таблиця 2 – Урожайність сої сорту Аннушка за передпосівної обробки насіння Біоінокулянтом-БТУ

№ варіанта

Назва препарату

Доза

препарату

 

Урожайність,

т/га

Приріст

т/га

%

1

Біоінокулянт-БТУ-р

2 л/т

2,29

0,39

20

2

Біоінокулянт-БТУ-т

2 кг/т

2,30

0,40

21

3

Контроль

без обробки

1,90

-

-

4

Зарубіжний препарат порівняння

(сухий)

2 кг/т

2,30

0,40

17

Перші бульбочки на коренях рослин сої з’явились за появи 4-5 пар справжніх листків сої. Інтенсивне наростання бульбочок почалось під час цвітіння. Кількість бульбочок, у середньому на рослину складала: у варіантах з Біоінокулянтом-БТУ-т 48-64 шт., з Біоінокулянтом-БТУ-р – 53-60 шт., після обробки інокулянтом порівняння – 48- 60 шт, у контролі, без обробки інокулянтом – 25 шт. Урожайність сої сорту Аннушка досягла,у середньому, 2,38 т/га за передпосівної обробки насіння Біоінокулянтом-БТУ-т; що перевищувало контроль на 21 %. На рівні 20 % був приріст урожаю зерна сої і за застосування препарату Біоінокулянт-БТУ-р. За обробки насіння сої інокулянтом порівняння приріст урожайності становив 17 % щодо контролю.

У 2012 р досліджували обробку насіння сої сорту Галина Біоінокулянтом БТУ-р (2,0 л/т) на площі посіву 5 га. Перед посівом 22 травня вносили 100 кг/га нітроамофоски. Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди Базагран (2,5 л/га) та Хармоні (0,06 л/га). Другий обробіток проводили гербіцидами Пантера (1,5 л/га) та Майстер (1 кг/га). В результаті урожайність в досліді склала 21,5 ц/га, у контролі 19 ц/га. Приріст урожаю 2,5 ц/га (таблиця 3).

 

 

 

Таблиця 3 – Урожайність сої сорту Галина за передпосівної обробки насіння Біоінокулянтом БТУ-р

№ варіанту

Назва препарату

Доза препарату, л/т

Урожайність, т/га

Приріст

т/га

%

1

Біоінокулянт БТУ-р

2,0

2,15

0,25

13

2

Контроль

 

1,9

-

 

3

Вітчизняний препарат порівняння (рідкий)

2,0

2,05

0,15

7,9

Торф’яна форма Біоінокулянту БТУ-т в 2012 р досліджувалась на посівах сої в ТОВ «Вінницяагропроектбуд», що в Немирівському районі Вінницької обл. Посів проведено 09 травня. Результатами дії препарату господарство було вражене. Уже через 20 днів після появи тільки першої пари трійчастих листочків утворились бульбочки. Їх кількість коливалась від 8 до 25 шт. Крім цього, відмічено зручне користування біоінокулянтом. Препарат засипається безпосередньо в сівалку, а це набагато скорочує строки посіву. В результаті пришвидшується ріст рослин, зменшується кількість внесення мінеральних добрив, покращується якість продукції.

Не зважаючи, що минулий 2012 р був надзвичайно посушливим, біоінокулянт спрацював і дав позитивний результат. Ефективність Біоінокулянтів-БТУ підтверджена на практиці в 2012 р і в різних господарствах Вінницької обл. (господарствах корпорації «Аграрні технології», ТОВ «Агроподілля і К», ТОВ «Куриловецьке і К»та ін..), Тернопільської обл (СФГ «Червона калина»), Дніпропетровської , Чернігівської, Кіровоградської та інших регіонах України.

Крім великих фермерських господарств, фахівці компанії «БТУ-Центр» тісно співпрацюють з провідними науковими установами: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр‘єва УААН , Інститут кормів, Інститут захисту рослин, Інститут землеробства. В Інституті рослинництва у 2011-2012 роках вивчалась ефективність різних форм Біоінокулянту-БТУ на сої. В результаті досліджень, навіть в умовах недостатньої кількості вологи, підтверджена ефективність Біоінокулянту-БТУ на рівні з відомими вітчизняними та зарубіжними інокулянтами (Ризобофіт, Оптимайз, інші).

Інокуляція сої Біоінокулянтами-БТУ забезпечує формування бульбочок та інтенсивність фіксації азоту, що дає збільшення врожайності на 13-21%. Біоінокулянт-БТУ зручний у використанні, має високу концентрацію живих ризобіальних бактерій, подовжений термін зберігання, , доступні за ціною товарні форми, працює в умовах дефіциту вологи у грунті.

Дія Біонокулянту, помножена на вибраний продуктивний сорт сої, дотримання необхідної агротехніки її вирощування та догляду, забезпечить Вам бажаний результат.

Сайт редакции Бизнес Досье